Hайзууд:

Xолбоосууд:

avatar

Химийн урвал-10-р анги

2012-3-10,11:13

Химийн урвал,харилцан үйлчилж буй

бодисуудын өөрчлөлт

1. 1.Химийн урвалын хурд, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, урвалын

явагдамеханизмыг судалдаг химийн салбарыг  ................. гэнэ.
а. химийн термодинамик
б. термохими
в. химийн кинетик
г. Катализ

2. Аль нь бодисын холимог биш вэ?

А. Хүнсний сод б. бууц в. Гууль г. Цемент

3. Химийн урвалын хурд ямар нэгжээр илэрхийлэгдэх вэ?
а. моль л-1 c-1
б. моль л с-1
в. моль2 c
г. тодорхой нэгжгүй

4. Дулааны илрэлийн өөрчлөлтгүй явагддаг физикийн үзэгдлийг нэрлэ
а. Усанд давс уусах
б. Мөс хайлах
в. Иодыг хуурай нэр
г. Гэрлийн интерференци

5. Доорхи өгүүлэмжүүдээс аль нь Вант-Гоффын дүрмийн агуулгыг

зөв илэрхийлж байна вэ?
а. Бодисын концентрациас урвалын хурд шууд хамаарна
б. Урвалын хурд температураас шууд хамаарна
в. Урвалын температурыг 10С-ээр нэмэгдүүлэхэд урвалын
хурд 2-4 дахин ихэснэ
г. Урвалын температурыг 100С-ээр нэмэгдүүлэхэд урвалын

хурд 2-4 дахин ихэснэ

6. Хэрэв температурын коэффициент нь 4 бол урвалын температурыг 40-800Cхүртэл нэмэгдүүлэхэд урвал хэд дахин хурдсах вэ?
а.64

б. 256
в. 132
г. 16 /1 оноо/

7. Ямар бодисуудыг катализатор гэх вэ?
а. Өндөр молекулт нэгдэл үүсгэдэг бодисууд
б. Урвалын хурдыг өөрчлөхөд урвалын эцэст хэвээр
үлддэг бодисууд
в. Цацраг идэвхт туяа шингээдэг бодисууд
г. Төмөр бетоны үйлдвэрлэлд ашигладаг бодисууд /1 оноо/

8. Урвалын хурдыг удаашруулагчыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
а. Ингибиторууд
б. Ферритууд
в. Гормонууд
г. Ферментүүд

9. Химийн урвалын хурдыг сааруулдаг бодисыг юу гэж нэрлэдэг  вэ?
а. Катализатор
б. Ингибитор
в. Катализаторын хор
г. Инкубатор

10. Химийн урвалын дулааны илрэл гэж юу вэ?
а. Урвалын үед илрэх гэрлийн энергийн хэмжээ
б. Урвалын үед ялгарсан буюу шингээгдсэн дулааны тоо хэмжээ
в. Химийн урвалын үед хийгдэх ажлын хэмжээ
г. Химийн урвалын үед үүсэх цахилгаан энергийн тоо хэмжээ /1 оноо/

11. Лабораторт химийн урвал, процессын дулааны илрэлийг тодорхойлоход ямар багаж хэрэглэдэг вэ?
а. Спектрофотометр
б. Калориметр
в. Киппийн аппарат
г. Колориметр

12. Хэрэв1 моль усны үүсэхийн дулаан -286 кдж/моль бол 36 г усыг задлахад хичнээн хэмжээний энерги зарцуулах вэ?
а. 4,19 кдж
б. 286 кдж
в. 572кдж
г. Усыг задлахад энерги шаардлагагүй

13. Стандарт нөхцөлд хүхрийн хүчилтөрөгч дотор шатахад хүхэр (IV) –ийн оксидын үүсэхийн дулаан 297 кДж/моль. Хүхрийг хүчилтөрөгч дотор шатаахад (х.н)-д 4,48л хүхэр (IV) –ийн оксид үүсэхэд ялгарах дулаан:

а 297 кДж б. 148,4 кДж в. 74,25 кДж г. 59,4 кДж

14. Дараах томъёо бүхий бодисуудаас электролит биш бодисыг сонгоно уу.

А .C12H22O11 б. Na2СO3 в.НNO2 г. КOH

15. Өгөгдсөн урвал, процессуудаас аль нь экзотермийнх байх вэ?
а.Мөс хайлах
б. Спирт уурших
в. Концентрацитай хүхрийн хүчлийг усаар шингэлэх
г. Дуу цахилгаантай бороотой үед агаарт азотын диоксид үүсэх

16. Өгөгдсөн процессуудаас аль нь эндотерм урвалд хамаарах вэ?
а. Металл натрийн устай харилцан үйлчлэлцэх
б. Усанд идэмхий натрийн уусах
в. Агаарт фосфорыг шатаах
г. Кальцийн карбонатыг задлах

17. N2 + 3H2 = 2NH3 гэсэн урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг олох тэгшит

18. Исэлдэн ангижрах урвал нь:

а . CaO + CO2 = CaCO3 б. HCl + KOH = KCl + H2O

в. Fe(OH)2 = FeO + H2O г. 4P +5O2 =2 P2O5

19. Бүх хатуу бодисыг дотор нь ....... гэж хоёр хуваана.
а. хэврэг ба зөөлөн
б. энгийн ба нийлмэл
в. аллотропи ба полиморф
г. талст ба аморф

20. Металлын холбоотой нь аль вэ?
а. Са
б. S
в. P
г. бүгд


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

bayrlalaa bgshaaa amjilt алга ташилт
Бичсэн: amjilt (зочин) хэзээ: 09:29, 2014-1-15 | Холбоос | |
10е
баярлах баярлах баярлах тэврэлт тэврэлт
Бичсэн: 10е (зочин) хэзээ: 04:43, 2012-4-28 | Холбоос | |
баярлалаа багшаа
Бичсэн: 10е (зочин) хэзээ: 04:41, 2012-4-28 | Холбоос | |
10D
Bagshdaa ajlin undur amjiltg hvsie тэврэлт
Бичсэн: goe shv (зочин) хэзээ: 11:06, 2012-4-26 | Холбоос | |
Ma angin zvges AMJILT bagshaa алга ташилт алга ташилт алга ташилт
Бичсэн: 10d (зочин) хэзээ: 11:04, 2012-4-26 | Холбоос | |
маш шх баярллаа
гоё шүү зүрх өвдөх гоё шүү гоё шүү гоё шүү
Бичсэн: maralaa10е (зочин) хэзээ: 03:39, 2012-3-21 | Холбоос | |
10e
Bayrallaa O.N тэврэлт
Бичсэн: Зочин хэзээ: 03:53, 2012-3-14 | Холбоос | |
10e
BAYRALLAA B.U баярлах
Бичсэн: Зочин хэзээ: 03:52, 2012-3-14 | Холбоос | |
10e
bayrallaa D.TS
Бичсэн: Зочин хэзээ: 03:52, 2012-3-14 | Холбоос | |
10e
bayrallaa O.b
Бичсэн: Зочин хэзээ: 03:51, 2012-3-14 | Холбоос | |
10e
bayrlala bgshaa
Бичсэн: Зочин хэзээ: 03:41, 2012-3-14 | Холбоос | |
10e
bayrallaa 10e
Бичсэн: Зочин хэзээ: 03:37, 2012-3-14 | Холбоос | |
10e
bayrallaa
Бичсэн: Зочин хэзээ: 03:36, 2012-3-14 | Холбоос | |
10е
маш их баяарлалаа таньд сайн сайхйныг хүсье
Бичсэн: Зочин хэзээ: 02:25, 2012-3-14 | Холбоос | |
idiomatic-dormant