Hайзууд:

Xолбоосууд:

avatar

Атомын бүтэц ,үелэх хууль ,үелэх систем 9-р анги

2012-4-30,11:16

1.          1. Атомын бүтэцийг ол

          а . Цөм ба нейтрон                                б. Протон ,нейтрон , цөм   

          в. Электрон , протон ,нейтрон            г. Цөм . электрон , протон ,нейтрон

2.Дараах электрон байгууламжийн томъёонуудаас хэд нь байж болохгүй вэ ?

         Үүнд : 1р3     ,3р6    ,3s2   , 2s2     , 2d5     , 5d2    , 4p4   , 3p7

           а. Нэг     б. Гурав      в.  Дөрөв      г.  Хоёр   

3. Ca+2 ионы электрон байгууламж нь ямар инертийн хийн атомын электрон                     байгууламжтай адил вэ ?

         а.  Неон              б.Аргон             в. Криптон

4.Гол квант тоон утга юуг илэрхийлэх вэ ?

           А. Атомын орбиталь дахь электроны тоог

            Б.Энергийн түвшин дэхь эелектроны нөөц энергийг

            В.Электрон үүлний хэлбэрийг

            Г.Электроны цөмөөс холдох холдолтыг

          а.  А,Б              б.  Б,В            в. Б,Г          г. В,Г

5.Атомын d –орбитальд соронзон квант тооны хэдэн утга байх вэ ?

         а. 3                 б.  8              в.   5              г.  10

6. Энергийн 4-р түвшинд байх  электроны боломжит дээд утга хэд вэ ?

         а. 16                 б.  8              в.   32              г.  50

7. Дараах атомын орбиталиудын аль хамгийн их энергитэй вэ ?

      а. 3d                 б.  4s             в.   4f              г.  5s

8. Дараах атомын орбиталиудын аль хамгийн түрүүнд электроноор дүүргэгдэх вэ ?

      а. 5p                 б.  7s             в.   4d            г.  4f

9.Хамгийн сүүлд дүүргэгдэх атомын орбиталийг ол

              а. 2p                б.  5s            в.   4s            г.  4f

10.Атомын d-орбитальд байж болох хамгийн олон электроны тоог ол

         а. 2                б.  8              в.   10              г.  32

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

0442
Бичсэн: Зочин хэзээ: 07:33, 2015-4-23 | Холбоос | |
Хариу нь хаана байгаа юм

Бичсэн: Зочин хэзээ: 07:32, 2015-4-23 | Холбоос | |
idiomatic-dormant